REICO HAROLD SIAHAINENIA

Nama   lengkap           : Ir. REICO HAROLD SISHAINENIA, MT

Institusi / Unit Kerja   : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)

                                      Universitas Pattimura, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Perkapalan

NIP                             : 19650913 199493 1 001

Pendidikan terakhir    : S2, Institut Sepuluh Nopember-Surabaya / Bid. Keahlian Perancangan         

                                                                                   Bangunan Laut

Golongan/Pangkat                                                   : IV-b  / Pembina

Jabatan Akademik                                                    : Lektor Kepala

Bidang Ilmu                                                            : Teknik Perkapalan

Mata Kuliah yang dibina                                         : TBK I, TBK II, Perlengkapan Kapal, Sistem perkapalan, Menggambar Teknik

Alamat e-mail                                                          : ekoadvmal@gmail.com