RUTH PHETROSINA SOUMOKIL

RUTH PHETROSINA SOUMOKIL, ST, MT

NIDN : 0019087604

Tgl. Lahir : 19-08-1976

Jabatan Akademik : Ahli Madya

Gelar Akademik : ST, M.Cs

Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal PT : Unpatti, Unpatti

Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan : Teknik Perkapalan, Kapal Perikanan