RICHARD BENNY LUHULIMA

Nama   lengkap           : Dr. Richard Benny Luhulima, ST., MT.

Institusi / Unit Kerja   : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)

                                      Universitas Pattimura, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Perkapalan

NIP                             : 19670726 199703 1 001

Pendidikan terakhir    : Doctoral, Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Golongan/Pangkat                                                      : IV-b  / Pembina

Jabatan Akademik                                                      : Lektor Kepala

Bidang Ilmu                                                                : Teknik Perkapalan

Mata Kuliah yang dibina                                            : —–

Alamat e-mail                                                            : richardluhulima@yahoo.com

PUBLIKASI