HELLY SIMON LAINSAMPUTTY

Nama   lengkap            : Ir. Helly Lainsamputty, M.Si

Institusi / Unit Kerja    : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)

                                       Universitas Pattimura, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Perkapalan

NIP                              : 19940830 19943 1 003

Pendidikan terakhir     :  Fakultas Perikanan dan  Ilmu Kelautan Universitas Pattimura

Golongan/Pangkat      : IV-a  / Pembina

Jabatan Akademik                                                   : Lektor Kepala

Bidang Ilmu                                                            : Teknik Perkapalan

Mata Kuliah yang dibina                                        : Perlengkapan Kapal, Sistem Perkapalan, Teori Bangunan Kapal,

                                                                                  Mekanika fluida

Alamat e-mail                                                         : hellylines@gmail.com