GERARD RICHARD LATUHIHIN

GERARD RICHARD LATUHIHIN, ST, MT

NIDN : 0014087002

Tgl. Lahir : 14-08-1970

Jabatan Akademik : Ahli Madya

Gelar Akademik : ST, MT

Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal PT : Unpatti, ITS

Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan : Teknik Perkapalan, Teknik Sistem Perkapalan