ELIZA RAMSES de FRETES

Nama   lengkap           : Dr. Ir. Eliza Ramses de Fretes, MT

Institusi / Unit Kerja   : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)

                                      Universitas Pattimura, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Perkapalan

NIP                             : 19661220 199403 1 001

Pendidikan terakhir    : Doctoral, Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Golongan/Pangkat                                               : IV-b  / Pembina

Jabatan Akademik                                               : Lektor Kepala

Bidang Ilmu                                                        : Teknik Perkapalan

Mata Kuliah yang dibina                                    : Rencana garis, Hambatan & Propulsi Kapal, Dinamika Kapal,

Alamat e-mail                                                    : defretesera@gmail.com

PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

PUBLIKASI